Loading..

In de monoloog De Openbaring (2010) kondigde Maarten Westra Hoekzema het einde der tijden aan. De enige manier om gered te worden was geloven in God. In De Verleiding wist Maarten het publiek ervan te overtuigen dat we ons leven volledig in eigen hand hebben. Als we maar kunnen verleiden. 

 

 

Er zal geen huid zijn om in te kruipen. Maarten zal geen masker hebben om zich achter te verschuilen. Hij zal het moeten doen met zichzelf. Hij zal trachten zo eerlijk en serieus mogelijk de vraag ‘wat laat je achter en wat is de zin ervan’ te beantwoorden. Een preek zonder pathetiek, zonder ironie en zelfs zonder grap. Een haast onmogelijke taak.


Tekst, concept, spel:
 Maarten Westra Hoekzema
Coaching: Louis van der Waal 
Eindregie: Kyoko Scholiers I 
Lichtontwerp: Sander Salden
Decor: Breg Horemans
Zakelijk beheer: Klein Verzet I 
Spreiding: Vincent Company
Foto's: clara hermans 

Sat 22 February 2014
Testament
C-Mine
Genk - BE
Geweest

Sat 19 April 2014
Testament
Utrecht - NL
Geweest

Ludo Dosogne, www.cobra.be

"Zijn monoloog wordt nergens afgezwakt door humoristische voetnoten of ironische kanttekeningen. In zijn repertoire is al helemaal geen plaats voor scheldtirades. Hij profileert zich dus niet als een stand-upcomedian of een sarcastische cabaretier, maar neemt ons mee op een speculatieve denkreis. Zonder in academische zekerheden vast te slibben analyseert hij de structuur en de uiterlijke kenmerken van het ritueel."

Lees meer

 

Een knap staaltje acteurstheater

door Tuur Devens

Lees de recensie


© Maarten Westra Hoekzema | All rights reserved

Schrijf je in op de mailinglijst